Kurzy

Štvrťročný kurz    320€

Intenzívny kurz sebaobrany v skupine  2x týždenne
Online konzultácie                                         2x
Základný seminár


Polročný kurz  640€

Intenzívny kurz sebaobrany v skupine  2x týždenne
Online konzultácie                                         4x
Základný seminár


Sebaobrana    120€/mesiac

Intenzívny kurz sebaobrany v skupine   2xtýždenneIndividuálne tréningy   20€/h

Rozvinutie práce so sebou, pre seba a na sebeKurz prežitia

momentálne pripravujeme