Prekonávaním svojich schopností a rozširovaním vedomostí, prekonávame samých seba.

Zameranie sa na rozvoj človeka, zmena starých vzorcov, spájanie mysle, tela a ducha nielen teóriou ale aj praktickými cvičeniami, vychádzajúcimi z reálneho života.

Kurzy a Projekty

Skupinové tréningy   112€/mesiac

Intenzívny kurz sebaobrany             2xtýždenne

Individuálne tréningy   20€/h

Rozvinutie práce so sebou, pre seba a na sebe

Deti proti šikane


 Z dôvodu narastajúcej šikany na školách i mimo nej, vznikol projekt, ktorého základom je poskytnúť deťom možnosť zvýšenia sebahodnoty a sebadôvery.
Pomocou fyzického cvičenia, nielen obranných chvatov, sa zlepšuje a buduje obranyschopnosť dieťaťa. Taktiež je dôraz na mentálny vývoj a správne hodnoty.
Projekt sa zameriava na deti od šiesteho do deviateho ročníka základných škôl.

Deti s postihnutím autizmom


Venujeme sa aj deťom s postihnutím autizmom.
Prekonávaním bariér môžeme dosiahnuť úžasné pokroky.